Agenda

November 2020
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zoeken

Onze „Bronzezeithof“ ligt aan de zuidrand van het toeristische plaatsje Uelsen, op ongeveer 5 km van de grens met Nederland.

Binnen een straal van 35 km liggen de plaatsen Nordhorn, Lingen, Meppen, Emmen, Hardenberg en de Twentse steden Almelo, Hengelo en Enschede. Vanwege de stuwwallen met veel keileem is het heuvelachtig rondom Uelsen en zijn er veel beekjes en bronnen (“sprengen”). In het gebied vinden we talrijke fraaie groepen grafheuvels uit de Beker- en Bronstijden.

 

Voor de realisatie van ons project kregen we via de gemeente Uelsen een geschikt terrein aangeboden om de “Bronzezeithof” op te bouwen en wel aan de oever van de Linnenbach die haar bron heeft in de met bomen overgroeide, donkere hoek van het erf.

 

Hemelsbreed hier ongeveer slechts 1 km vandaan werden op vrijdag 13 juni 2003 bij het bouwrijp maken van een stuk grond door een oplettende belangstellende, de heer Michael Kress, scherven en bijzondere grondverkleuringen gevonden.

De werkzaamheden werden stilgelegd en onder leiding van de heer Michael Wesemann, medewerker van het Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege te Oldenburg, volgde er een wetenschappelijk verantwoorde opgraving met behulp van een aantal vrijwilligers.

In een gebied van ongeveer 8.000 m2 werden ongeveer 250 crematieresten gevonden en een 120-tal urnen met crematieresten, die nu met gips omgeven in het depot van de archeologische dienst te Oldenburg staan. Dit grafveld uit de periode 1100 – 700 v. Chr. (Late Bronstijd – Vroege IJzertijd) werd nauwkeurig in kaart gebracht.

 

In de stilte die volgde op de opgraving 2003/2004 rijpte bij de burgemeester van Uelsen, de heer Bernd Wever, en anderen het plan in Uelsen een boerderij uit deze periode te bouwen, hoewel er in de archeologisch rijke omgeving tot nu toe nog geen grondsporen van bebouwing gevonden zijn; wel bij toeval in 1840 naast een hoge grafheuvel een voor deze streken wel heel unieke gouden beker.

 

Mede door de bezielende inzet van de leider van de opgraving, Michael Wesemann – die tot op heden de groep vrijwilligers instrueert en inspireert – kwam de boerderij (type Hijken, huis 4) al in 2005 gereed. De gelden voor de boerderij , € 75.000 kwamen binnen via de gemeente Uelsen (53 %) en Euregiofondsen (47 %) en ook de aanbesteding in delen werd een echt Euregiogebeuren.

hijken-haus4

Van plattegrond tot reconstructie: Hijken, huis 4

 

Nu, 4 jaren later, is er een groep van ongeveer 15 actieve vrijwilligers, die gedurende het seizoen april – oktober elke zondagmiddag individuele bezoekers ontvangt.Op afspraak worden groepen op alle dagen gedurende het gehele jaar verwelkomt. De bezoekers komen van beide zijden van de grens. De Euregiogedachte is ook weerspiegeld in de samenstelling van de groep: 50% Duits, 50% Nederlands, allen vrijwilligers; ook de projectleider Michael Wesemann (uit het 170 km verre Oldenburg) levert zijn bijdrage vrijwillig. Mede hierdoor en door zo nu en dan een bijdrage te ontvangen van buitenaf, kunnen we de entreeprijs (volwassenen € 1,50 en kinderen € 0,50), laag houden.

NB Voor actuele openingstijden en entreeprijzen zie Openingstijden en entreeprijzen.

 

Wie dat wil krijgt in het Duits of in het Nederlands (en soms in het grensdialect) een rondleiding:

a. Bij een paneel met foto’s vertellen we over de grote opgraving van de urnen en iets over de achtergrond van de mensen uit de periode 1100 – 700 v.Chr.

b. We maken een rondgang over het erf en door de boerderij. Als het weer het toelaat, brandt dan het vuur in de boerderij, in de rookoven en ook in de bakoven.

Groepen volwassenen en schoolkinderen kunnen zich aanmelden bij VVV “Uelsen Touristik”.

 

Geleidelijk aan ontdekken steeds meer scholen de Bronzezeithof en de mogelijkheden die we bieden. Zijn schoolklassen bijvoorbeeld bezig met het project “Prehistorie”, dan vragen we soms dat deel van de methode op te sturen, zodat we daar bij hun bezoek aan ons erf kunnen aansluiten. Na de theorie op school is een bezoek aan de Bronzezeithof dan voor veel leerlingen een eye-opener (mits ze niet te dicht bij het rokerige vuur zitten).

We geven de kinderen zoveel mogelijk voorwerpen in handen en laten hen ook zoveel mogelijk doen. Ook komen groepen kinderen, vaak tijdens een meerdaagse schoolreis, via de dichtbij gelegen jeugdherberg voor enkele uren “bronstijdbeleving”.

 

broodbakken

Activiteiten met kinderen: broodbakken

 

Wat is er tussen 2005 en 2009 al gerealiseerd? Hierbij een korte opsomming:

1. Boerderij (grondpatroon type Hijken huis 4), met:

  • vuurplaats

  • interne kleine bakoven

  • opgespannen weefgetouw

  • een 12-tal getrouwe kopieën van bij Uelsen opgegraven urnen

  • banken/slaapplaatsen rondom het vuur

  • een eergetouw en diverse stenen en bronzen gebruiksvoorwerpen

2. Bakoven (brood)

3. Rookoven (vis en vlees)

4. Dienstgebouw (eigenlijk via een firma verkregen modern tuinhuisje, maar door ons voorzien van een grasdak en eikenschorsdelen, zodat het niet misstaat)

5. Leemkuil (opslag voorraad leem)

6. Waterkuil (voorraad gebruikswater bij huis)

7. Bronswerkplaats met houtopslag (open wanden)

8. Grote steenboor

9. Alle niet in het tijdsbeeld (1100 – 700 v.Chr.) passende bomen en struiken zijn weggehaald en passende vegetatie aangeplant.

10.Erfafscheiding van vlechtwerk

11. Tussen 2005 en 2009 zijn er diverse cursussen voor de medewerkers gegeven door de heer Wesemann en anderen (onderwerpen: archeologie, vegetatie, wolspinnen met spintollen, vuurmaken, presentatie etc.).

 

 

bronzezeithof-oosten

De “Bronzezeithof”, gezien vanuit het oosten

 

Momenteel is het dus veel gemakkelijker gasten rond te leiden dan in de zomer van 2005 toen het hoofdgebouw alleen nog maar gereed was. Maar er zijn nog plannen genoeg:

1. Het inrichten van een vaste tentoonstellingsruimte in het aangrenzende café Blekkerhof (deel van een opvangboerderij voor gehandicapte jongeren).

Tentoongesteld zullen worden o.a. de 8 urnen uit Uelsen die in april 2008 onderzocht zijn door Dr. Birgit Grosskopf van de universiteit Göttingen. De tentoonstellingsruimte zal gratis toegankelijk zijn. Ook zal er een 20 minuten durende professionele film te zien zijn met prehistorische technieken, opgenomen tijdens een van onze Bronzezeittage.

Verder hebben we een klein filmpje onder de titel Bronzezeithof op YouTube.

2. Opslagkuil (silo) voor graan

3. Spieker (voorraadgebouw op posten)

4. Kuil (voor het roosteren van graan)

5. Akkertjes

6. Hazelaar-en wilgentuin

7. Tuin met geneeskrachtige kruiden en verfplanten

En mits we er een stuk grond mogen gebruiken langs Linnenbach:

8. Schapenweide

9 Voorbeeld-grafveldje uit de tijd 1100 – 700 v.Chr.

10. Offerplaats bij onze mystieke, natuurlijke bron in de laagste hoek van het terrein

11. Leer- en textielwerkplaats (overdekt)

12 Vlechtwanden in de boerderij (veeboxen)

13 Waterput op het erf met houten wanden. Bij wijze van experiment hebben we daarvoor vorig jaar 2 eiken boomstammen van elk 1.20 m x 1.50 m doorsnee beetje bij beetje uitgebrand, wat de bezoekers telkens weer intrigeerde.

 

ontwikkelingsplan

Ontwikkelingsplan van de ” Bronzezeithof”

 

Twee weekenden per jaar hebben we een groot evenement:

De Bronstijddagen (altijd het tweede weekend in juni) en Festival Levende Archeologie (later in het jaar).

Tijdens de “Bronzezeittage” komen een tiental specialisten, die technieken laten zien uit de Late Bronstijd.

 

bronsgieten

Bronzezeittage”: Bronsgieten

 

het verwen van wol

Bronzezeittage”: Het verven van wol

 

Tijdens het Festival Levende Archeologie kan ook een ander tijdperk uit het verre verleden aan de orde komen, bijvoorbeeld “De Kelten komen” (verleden jaar) en “Römer hautnah” (dit jaar) In het kader hiervan zijn er twee lezingen over de Romeinse Tijd door twee universiteitsdocenten.